Historien

- eller hvordan fem høns ble til et offshoreeventyr

Ikke sjelden begynner historien om mange storheter i det små. Randaberg Industries startet også under beskjedne forhold, som Randaberg Auto på en bensinstasjon like utenfor Randaberg sentrum i 1946. Eller rettere sagt: bak en bensinstasjon - i et tidligere hønsehus. Her arbeidet de mens de ventet på å flytte til sine nye lokaler.

For brødrene Alfred og Emil Simonsen var "dugande arbeidskarar", som likte å reparere og skru. De hadde den rette teften og kunnskapen og ble bakket opp av gründernes far og et godt tillitsforhold til Hetland Sparebank. Alt dette gjorde at de i løpet av noen år produserte markedets beste oljetanker, tankanlegg og bunkersanlegg.

Den dag i dag er Randaberg Industries verdensledende på design og fabrikasjon av bulktanker. Og selv om selskapet av utviklet seg til Randaberg Group, er selskapene fortsatt i simonsenslekten: sønnen Ove Simonsen eier selskapet og er opptatt av at verdier og arbeidsplasser beholdes lokalt, slik brødrene Simonsen også var.

En start etter andre verdenskrig

I tiden like etter andre verdenskrig var folks materiell og utstyr enten nedslitt eller rekvirert, og import hadde vært blokkert.

I de første årene like etter krigen, kjøpte Randaberg Auto det de kunne oppdrive av gamle biler, deriblant fra tyske restlagre. Bilene ble grundig overhalt og satt i særdeles god stand. På den tiden var biler lett omsettelige, og ikke lenge etter gikk driften veldig godt.

Ekspansjon i eget nybygg

Våren 1947 flyttet Randaberg Auto over til sitt eget nybygg på Rygg. For brødrene Simonsen var dette et stort fremskritt som ga dem nye muligheter for allsidig drift - og ikke minst ekspansjon.

Gründerne Simonsen viste seg å ha god merkantil kompetanse, i tillegg til sin sterke praktiske og tekniske innsikt. Dette ble et viktig og godt grunnlag for å etablere og utvikle en mekanisk bedrift.

Så slo gjenreisningstida inn for fullt. Vi løftet i flokk og i årene etter 1950 ble det gjennomført en imponerende import av olje, bensin, stål, biler, traktorer, osv. Dette ga bedriften mulighet for ytterligere ekspansjon.

Randaberg Auto var i disse årene sterkt engasjert i bygging av stålkonstruksjoner, lufteanordninger og varmeanlegg for drivhus, landtønner for traktortilhengere, oljetanker til varmeanlegg for bolighus, tankanlegg for olje, bensin og bunkersanlegg til oljeselskaper langs kysten.

Trykket stiger!

I 1964 produserte bedriften de første trykkbeholderne for luft og ikke minst trykkbeholdere for transport og lagring av sement, bentonitt og barytt. Dette var utstyr for oljeindustrien og ble eksportert blant annet til Nederland.

Et nytt navn til en ny tid

Med stigende klarhet innså bedriften at navnet Randaberg Auto var i utakt med produksjonen. I 1960 ble derfor selskapets navn endret til "Randaberg Sveiseindustri as". På folkemunne ble det etter hvert bare "Sveisen".

Ekspansjon uten grenser?

Tomten på Rygg hadde en utstrekning på 1500 m2 og det første bygget var på 200 m2. Tomten ble utvidet flere ganger, og flere produksjonshaller med tilhørende administrasjonsbygg ble reist. Da anlegget ble solgt i 1980, bestod det av 8.000 m2 tomteareal og 2.200 m2 produksjonsarealer, administrasjons- og velferdsfasiliteter.

For det var ikke lenger plass til Randaberg Industries på gamletomten, ettersom kommunen hadde regulert inn boligbebyggelse rundt industritomten.

I 1962 besluttet derfor bedriften å se etter ny sjøtomt. Etter lange runder med kommune og myndigheter med søknader om etablering på flere lokasjoner, fikk bedriften i 1973 til slutt godkjennelse for etablering i Harestadvika. Dette ga muligheter for ny ekspansjon, og ikke minst å gå inn i nye markedsområder.

Til Harestadvika - med Norges dypeste industrikai!

Utviklingen av Randaberg Industries' nye industriområde ble påbegynt i 1974 og på den 20.000 m2 store tomten ble det tatt ut 35.000 m3 fjellmasse. I 1976 stod det første kaianlegget klart, med en totallengde på 130 meter og en dybde på 12 meter. 3.700 m2 verksted og kontorfasiliteter var innflyttingsklare i april 1980 - etter to års intensivt arbeid.

Denne tomten har også blitt utvidet flere ganger senere - og i 1991 var det totale arealet over 90.000 m2.

Etter etableringen i Harestadvika har bedriften blitt mer og mer engasjert mot oljeindustrien, med en unik beliggenhet for både inn- og utskipning av utstyr.